Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande is van toepassing op de website IndeIJmond.nl, een initiatief van 2Donkey. Door deze website te gebruiken stemt u in met onze gebruikersvoorwaarden.

IndeIJmond.nl spant er zich voor in de inhoud van deze website regelmatig actueel te houden en te updaten. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

IndeIJmond.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

IndeIJmond.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website kunnen raadplegen.

IndeIJmond.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. IndeIJmond.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze gebruikersvoorwaarden, is IndeIJmond.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

IndeIJmond.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan IndeIJmond.nl de toegang tot de website monitoren.

Copyright © IndeIJmond.nl
Niets van deze website mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor ander sites. Het afdrukken van pagina’s van de site is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Heeft u vragen of opmerkingen over onze voorwaarden vragen wij u dit kenbaar te maken via info@indeijmond.nl

Privacystatement
IndeIJmond.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar prospects en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. IndeIJmond.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 • Rabobank IJmond
 • feestelijke hapjes banner
 • SmitVerzekert in de IJmond

 • IJmond Gold Card banner
 • Van-der-Aar-Autobandenservice-banner
 • the way home makelaar banner

 • Badzuid banner
 • Sanigas Beverwijk
 • frank bosman banner

 • ing ijmond banner

 • Feestelijke Hapjes banner