Zeesluis IJmuiden

De Amsterdamse havenregio wordt alsmaar groter en groter. Om deze groei te bevorderen is een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden nodig. De grote zeesluis IJmuiden is daarnaast van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport. Het transport via zee met steeds bredere schepen neemt toe, waardoor de huidige Noordersluis te klein is voor een veilige en vlotte doorstroming. De Noordersluis is gebouwd in 1929 en zal in 2029 het einde van zijn technische levensduur bereiken. Na ingebruikname van de nieuwe, grote zeesluis, wordt de Noordersluis buiten bedrijf gesteld. De Kleine sluis, de Zuidersluis, de Middensluis en de Noordersluis blijven – ook tijdens de bouw – in bedrijf. De nieuwe zeesluis wordt dus om technische en economische redenen gebouwd.

Bouw van zeesluis IJmuiden

De bouw van de zeesluis is in handen van Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie. De nieuwe zeesluis wordt de grootste zeesluis van de wereld.

De nieuwe zeesluis wordt tussen de huidige sluizen ingebouwd. De zeesluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 15 meter diep. Voor deze afmetingen is gekozen om dat dit het meest haalbaar, betaalbaar en inpasbaar is. Hierbij is gekeken naar de technische, ruimtelijke en nautische haalbaarheid, investerings- en onderhoudskosten, verwachte milieueffecten, maatschappelijke kosten en baten, planning, risico’s en de financiering.

In 2016 begint de bouw van de zeesluis en in 2019 staat de oplevering en ingebruikname van de zeesluis gepland. De oplevering van de nieuwe zeesluis voor de scheepvaart is eind 2019 gepland, waarbij mogelijk al in de eerdere testfase de eerste schepen door de zeesluis kunnen varen. Zodra de nieuwe sluis in gebruik is, stelt Rijkswaterstaat de huidige Noordersluis buiten gebruik. Mogelijk blijft de sluis wel inzetbaar bij noodgevallen. De aanleg start in 2016, dan zijn er korte stremmingen. Wel blijft het sluizencomplex grotendeels open voor de scheepvaart en het wegverkeer.

sluizen ijmuidenOude situatie sluizencomplex
zeesluis ijmuidenNieuwe situatie sluizencomplex

Stremmingen

Tijdens de werkzaamheden van de nieuwe zeesluis zijn een aantal stremmingen nodig. Stremmingen worden vooraf gecommuniceerd. Er vinden maximaal 4 stremmingen van de Noordersluis voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 uur plaats. De stremmingen van de Noordersluis worden gepland bij laag water in de maanden oktober t/m april. Deze stremmingen worden onderbroken als cruiseschepen de Noordersluis moeten passeren.
De stremmingen bij de Middensluis zullen beperkt blijven tot een aantal dagen voor het aanbrengen remmingwerk. De Middensluis wordt maximaal 16 dagen gestremd.

Bekijk de 360 animatie van de nieuwe zeesluis

 • Rabobank IJmond
 • feestelijke hapjes banner
 • the way home makelaar banner

 • Feestelijke Hapjes banner
 • SmitVerzekert in de IJmond

 • Badzuid banner
 • ing ijmond banner

 • frank bosman banner

 • Sanigas Beverwijk
 • IJmond Gold Card banner
 • Van-der-Aar-Autobandenservice-banner