Rondje Bree

De inwoners van Beverwijk en omstreken missen de sfeer en gezelligheid op de Breestraat, het hart van Beverwijk. Vandaar dat Rondje Bree in het leven is geroepen. Het centrum van Beverwijk voldoet niet meer aan de eisen, sfeer en wensen van deze tijd. Het aanbod van winkels, de gastvrijheid, de evenementen, de acties en de buitenruimte zijn niet meer aantrekkelijk. De achteruitgang van de Breestraat is duidelijk zichtbaar. De sfeer is niet zoals het zou moeten zijn. Een aantrekkelijk winkelcentrum moet zich telkens weer vernieuwen en verbeteren.

Donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp Rondje Bree voor de herinrichting van de Breestraat met aanloopstraten en de Zeestraat vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarnaast een uitvoeringskrediet van circa € 3.987.200 voor de realisatie van Rondje Bree beschikbaar gesteld.
Met de vaststelling van het voorlopige ontwerp door de gemeenteraad is een belangrijke stap gezet in de planvoorbereiding voor de fysieke herinrichting van het stadscentrum. Na de herinrichting van het Stationsplein, waar momenteel de laatste hand aan gelegd wordt, is nu de weg vrij voor de herinrichting van de Breestraat met aanloopstraten en de Zeestraat. In het gehele project Centrum worden dezelfde materialen gebruikt als op het Stationsplein. Daardoor krijgt het stadscentrum één uitstraling en kunnen de Beverwijkers weer trots zijn op het winkelhart in hun stad.

rondje bree

Uitwerking Rondje Bree

De komende weken worden de plannen van Rondje Bree verder uitgewerkt. In de Breestraat blijft ruimte voor de weekmarkt, de jaarlijkse feestweek inclusief harddraverij en er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe activiteiten. Buiten deze activiteiten om ontstaat een prettige sfeer door het planten van bomen en groenvakken, versterkt door de verlichting in de avonduren. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en bestek.

Voor half maart zal het definitieve ontwerp klaar zijn. Eind mei kan dan ook het bestek klaar zijn, zodat de aanbestedingsfase kan starten. Als dat allemaal lukt kan half juli het werk aan een aannemer gegund worden. Direct na de feestweek 2016 kan de aannemer dan beginnen met de daadwerkelijk uitvoering van de inrichtingsplannen.

Op 17 februari wordt vanaf 19:30 uur in het Kennemer Theater gesproken over de voortgang van het gehele project Rondje Bree, niet alleen over de pijlers Winkelbestand en Gastvrijheid, ook over de uitvoeringsplanning van de herinrichting. Zoals het er nu uitziet is het een verstandige keuze om na de feestweek 2016 met de werkzaamheden op de Breestraat te beginnen. Zo kunnen de bomen in maart 2017 in de Breestraat geplant worden en kunnen alle werkzaamheden daarna snel worden afgerond. Om deze einddatum te behalen kunnen de werkzaamheden in de meest drukke maanden november en december niet neergelegd worden. Een alternatief is om het werk in de Breestraat in de belangrijke feestmaanden stil te leggen, maar dan is het werk pas in juni 2017 klaar en kunnen de bomen pas in november 2017 geplant worden. Kortom een belangrijke keuze, waarbij het college van B&W graag om de mening van ondernemers vraagt voordat het college een besluit neemt. Daarnaast is het van belang om te weten hoe de winkels in Breestraat tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

Daarnaast staat voor dinsdag 23 februari een inloopbijeenkomst op het programma. Tussen 17:00 uur en 20:00 uur kan iedere bewoner, ondernemer en geïnteresseerde binnenwandelen, de plannen bekijken en nog een mening geven over deze plannen. In de afronding van het definitieve ontwerp en het bestek zullen de ingebrachte ideënbeoordeeld worden. Waar mogelijk en/of gewenst worden die in het ontwerp opgenomen.

 • Rabobank IJmond
 • feestelijke hapjes banner
 • Badzuid banner
 • Sanigas Beverwijk
 • ing ijmond banner

 • frank bosman banner

 • IJmond Gold Card banner
 • the way home makelaar banner

 • Van-der-Aar-Autobandenservice-banner
 • SmitVerzekert in de IJmond

 • Feestelijke Hapjes banner